Steen och Jonas har blivit utvalda att deltaga i en internationell utställning i Norge.

RSF (Riksförbundet Svensk Fotografi) fick ett erbjudande från Norsk Selskap for Fotografi NSFF att ställa ut 17 påsiktsbilder, tillsammans med övriga nordiska landsförbund, vid Nordic Light i Kristiansund i Norge i slutet av April www.nle.no

Vi gratulerar Steen och Jonas till deras framgångar.

Klicka på en bild för större storlek