Då har klubbmästare för 2012 utsetts. Detta görs genom att samla poäng under ett helt år på våra klubbtävlingar.

Påsiktsbild färg: Jonas Axelsson
Påsiktsbild s/v: Björn Löfgren, Krister Andersson
Digital bild: Gunnel Jönsson

Årets bild 2012 utses genom att vi skickar alla bilder som har placerat sig under klubbtävlingarna för det gångna året till en annan fotoklubb för bedömning.

2012-09-26 f 1 Krister Andersson
Påsikt färg: Krister Andersson

2012-04-11 f 1 Yvonne Hindeman
Digital bild: Yvonne Dresler

Påsikt s/v: Ove Deilert