På årsmötet utsågs klubbmästare för 2016.

Vi har klubbtävlingar vid varje möte och de tre främsta får poäng som sedan räknas ihop när året är slut.

Klubbmästare:

Totalt: Kai Svensson

Påsikt svart/vit: Krister Andersson

Påsikt färg: Kai Svensson

Digital bild: Rolf Unosson

I årets bild skickas alla bilder iväg som har placerat sig under året till en utomstående jury och i år var det fotoklubben Focus i Örebro som fick äran att bedöma våra bilder och de stod för ett utmärkt arbete.

Årets bild påsikt svart/vit: Tomas Svensson

Årets bild påsikt färg: Olle S Lundgren

Årets bild digital bildklass: Jonas Axelsson